Contact Management

Med vår smarta verktygslåda kan vi bygga kundanpassade lösningar som effektivt hanterar alla organisationens kontakter och relationer såsom anställda, kunder, leverantörer etc.

Contact Management

Hanterar effektivt alla organisationens kontakter och relationer.

Med vår smarta verktygslåda kan vi bygga kundanpassade lösningar som effektivt hanterar alla organisationens kontakter och relationer såsom anställda, kunder, leverantörer etc. Vår lösning är förberedd för integration med andra datakällor och informationskanaler t.ex. CMS-system

Kortfattad beskrivning av Vemendo Contact Manager

Vemendo Contact Manager (CM) är utvecklad för de speciella behoven en organisation har som har många kontakter och relationer att hålla reda på och där ett CRM-system inte passar eftersom de är i huvudsak inriktade på säljprocessen i en marknads- eller säljorganisation.
Som exempel på organisationer kan följande CM-kunder nämnas:
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation - FAO, Försäkringsföreningen, Larmtjänst, Trafikförsäkringsföreningen och Kunskapsskolan.

Det du behöver, varken mer eller mindre

CM är uppbyggd i moduler med specialanpassade funktioner. Basmodulen, som alltid ingår, är CM BAS och innehåller grundfunktionalitet för hantering av kontakter, organisationer och dess relationer. Övriga moduler är tillval som du kan välja efter din organisations behov.

CM Overview

CM Moduler

  • Att välja mellan CM och CRM

    Vemendo erbjuder en flexibel Contact Manager-lösning och har därför drivit ett antal Contact Management-projekt under året. Vi har i samband med dessa upptäckt att det ibland råder osäkerhet om vad so...