Att välja mellan CM och CRM

Vemendo erbjuder en flexibel Contact Manager-lösning och har därför drivit ett antal Contact Management-projekt under året. Vi har i samband med dessa upptäckt att det ibland råder osäkerhet om vad som skiljer CM från CRM. Vår förhoppning är därför att nedanstående kan hjälpa till med att förstå skillnaden.

Arbetar man i en organisation som inte fokuserar på sälj men behöver ha ordning på sina kontakter ändå t.ex.: myndigheter, skolor, medlems-organisationer etc. passar sannolikt ett CM-system (Contact Management) bäst.

Arbetar man med marknadsföring eller försäljning i ett större företag är antagligen ett CRM-system (Customer Relation Management) det bästa stödet.

Längst ner finns också en länk till Aberdeen Group, som skrivit en rapport om skillnaden mellan CRM och CM.

CM, Contact Manager, är ett effektiviseringsverktyg för att hantera kontakter, organisationer, dokument och dess relationer. Ett bra exempel är skolor som har mängder med kontakter som i sin tur har olika relationer – elever, föräldrar, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig personal etc. Ett säljprocess-orienterat verktyg som CRM är knappast optimalt i detta fall.

De mer avancerade CM-systemen kan integreras med andra datakällor och informationskanaler, styra behörigheter samt granska och spåra ändringar av alla informations- och kommunikationshändelser relaterade till kontakten eller organisationen.

CRM, Customer Relation Management, är ursprungligen en strategisk metod för att utveckla lönsamma relationer med lojala kunder, relationsmarknadsföring. Grundtanken är att det är billigare att behålla befintliga kunder än att hela tiden skaffa nya.

I dagligt tal betyder CRM det system som skall hjälpa säljarna och säljledningen att hålla reda på säljplanerna, kunderna och leads. CRM-system har ofta stöd för möten, uppföljningsrapporter, aktiviteter, budget, offerter, avtal och fakturering. De mer avancerade har inbyggda funktioner för analyser som hjälper organisationen att optimera sälj- och marknadsförings insatser.

En tydlig trend är att köpa CRM eller CM som en onlinetjänst i molnet.

Aberdeen Group, Boston, MA, gjorde en undersökning som visade att valet mellan en CM och CRM-lösning normalt påverkas av organisationens samverkansmodell. Aberdeen identifierade fyra vanligt förekommande modeller och dess behov av stödsystem:

1.One-to-one en person interagerar med en yrkesroll

2.One-to-many en person interagerar med många yrkesroller

3.Many-to-one många interagerar med en yrkesroll

4.Many-to-many många interagerar med många yrkesroller

I denna studie som är säljfokuserad rekommenderas 1. och 2. ett CM-system medan 3. och 4. rekommenderas ett CRM-system.

Läs detaljer på: http://download.act.com/act2010/docs/Choice_Between_Contact_Management_or_CRM.pdflänk till annan webbplats

Aberdeen Group hemsida: http://www.aberdeen.com/länk till annan webbplats

Michael Rotter
Affärsutveckling, konsult och partner på Vemendo
070-631 95 94
michael.rotter@vemendo.se

Publicerat: 2017-10-24