Molnintegration

Vemendo tillhandahåller experter och lösningar som möjliggör en effektiv molnintegration där kunden kan fokusera på de fördelar som molntjänster innebär.

Molnintegration

Vi hjälper till med:

Verksamhetsstödjande molntjänster efterfrågas idag i allt större omfattning som alternativ till den traditionella licensmodellen där kunden köper en mjukvara som installeras i den lokala IT-miljön.

Fördelarna är många t.ex. snabbt och enkelt att komma igång då tjänsterna är direkt åtkomliga över Internet, det går att skala upp eller ner kapaciteten om behoven ökar eller minskar, lägre kostnader då flera kunder delar på den underliggande infrastrukturen och det inte krävs någon administration av egen hårdvara och därmed ett minskat behov av egen specialistkompetens inom IT.

En utmaning när företag och organisationer flyttar interna system och applikationer till molntjänster är hanteringen av användar- och kontaktrelaterad information. Dels att data om användaren finns tillgängligt i molntjänsten från första början och dels att den uppdateras med förändringar från lokala databaser och katalogtjänster och dessutom tas bort från molntjänsten när någon t.ex. slutar eller av andra skäl ska tas bort.

Lösningar från Vemendo

Vemendo har tagit fram lösningen Contact Sync som möjliggör en effektiv hantering av kontakt- och användarrelaterad information i molnet. Med lösningen så synkas förändringar i lokala databaser och katalogtjänster med molntjänsten och när användare tas bort så kommer även användarens data försvinna i de molntjänster som hanteras i lösningen.

  • Ny lag att hantera

    Den nya lagen GDPR som omfattar hela EU ställer höga krav på hur företag och organisationer hanterar personuppgifter och medför att användare kan kräva att bli bortglömda i system som företaget tillha...
  • Contact Sync - en nödvändighet i molnet

    Contact Sync är flexibel att sättas upp på olika sätt beroende på organisationens behov och önskemål. Synkning kan ske omedelbart när förändringen sker eller schemalagt och mot ett eller flera mål i a...