• 2 - Arla cow banner text
  • 3 - Skanska banner text
  • 4 - Skog banner text
  • 5 - FAO banner text

SENASTE NYTT

Ni missar väl inte vårt föredrag på SiteVisiondagarna?

"Så håller du kontaktinformationen up-to-date i din webbplats!"

”Ert mål är att förenkla vardagen för besökarna, vårt mål är att förenkla för er som arbetar med webbplatsen!”

Hittar dina webbplatsbesökare relevant kontaktinformation på sidor som de tycker är intressanta? Är kontaktinformationen alltid uppdaterad?

Väl genomtänkta kontaktfunktioner ger nöjdare användare. Dialogen mellan organisationens och webbplatsens besökare blir effektivare och korrekt. Istället för att besökaren först hittar det som är intressant och sedan hamnar i växeln, så ska besökaren kunna få hjälp av rätt kontaktperson på en gång.

Magnus och Tomas delar med sig av erfarenheter, lösningar och best practices från hantering av kontaktinformation.

Välkommen till SiteVisiondagarna i Örebro den 18 – 19 oktober!

Ny medarbetare på Vemendo!

Nu har vi på Vemendo nöjet att hälsa Ingrid Hasselström välkommen. Ingrid kommer främst att arbeta som projektledare för vårt ökande antal av kunder och projekt, en funktion som vi under en tid känt behov av att utöka. Våra kunder kommer att märka det genom att vi nu även kan öka fokus på projektleveransen och kundens affärsmål.

Gör succé, gör som Sydnärkes IT-förvaltning, Kunskapsskolan, Universitetskanslersämbetet och många fler - upptäck fördelarna med Vemendos Contact Manager!

Avlasta IT-avdelningen arbetet med MS Active Directory och förenkla arbetet med att uppdatera användar- och kontaktuppgifter med hjälp av Vemendos lättanvända Contact Manager! Bristen på effektiv identitetshantering kan kosta mycket tid och resurser.