Webbapplikationer

Vi bygger med modern teknik – responsivt och data-drivet.

Webbapplikationer

Vi bygger med modern teknik – responsivt och data-drivet.

Våra lösningar är ofta integrerade med andra av organisationens IT-system. Vi hjälper stora företag med affärskritiska applikationer. Färdiga webbplatspaket erbjuder vi dem som snabbt, enkelt och kostnadseffektivt vill komma ut med en ny webbplats.

Som vår kund får du hjälp med lösningens hela livscykel, från design, utveckling, implementation, förvaltning och support.

  • Skogsindustrierna

    Skräddarsydd MILJÖDATABAS sedan 2000 - viktigt verktyg skogsindustrins hållfastighetsarbete!Databasen inkl. datainsamling och rapportgeneratorer har skräddarsytts av Vemendo för att uppfylla Skogsindu...
  • Arla Foods Sverige, nöjd kund sedan många år!

    Affärskritiskt ordersystem sedan 1997 - under ständig utveckling!Peter Andersson, Project Manager, Arla Foods Sverige:”Genom att komplettera vårt stora verksamhetssystem med en smart och flexibel orde...
  • Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO)

    Skräddarsytt system för statistik, lönebildning och löne kartläggning.Stefan Olby, ansvarig för statistik, lönebildning och lönekartläggning på Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation: ”Det fann...