CID Federation Services

Federation Services är ett robust verktyg för åtkomstkontroll. Federation Services kan tillhandahålla IdP-tjänster (även kallad Identity Provider) och agera ombud i ett delegerat flöde för åtkomst där intyg kan förädlas, vidarebefordras eller växla mellan olika autentiseringsprotokoll. Federation Services kan ställa ut och/eller växla intyg i enlighet med moderna federeringsstandarder, såsom SAML 2.0, OpenID Connect (OIDC) och WS-federation.

Kundanpassade användargränssnitt

Federation Services erbjuder ett mycket flexibelt användargränssnitt som både kan anpassas efter kundens varumärke och utifrån behov och krav för varje applikation som användaren ska logga in till. Användarna får skräddarsydda anvisningssidor utifrån de autentiseringsmetoder som godkänns av den mottagande applikationen.

Single sign-on

Med hjälp av Federation Services kan era användare nå flera olika applikationer och verktyg genom en och samma inloggning. Dessa kan vara samlade under egen drift och/eller utspridda mellan olika leverantörer och molntjänster.

Stöd för flera autentiseringsmetoder

Federation Services stöder olika lösningar för flerfaktorsautentisering och kan användas för identifiering med hjälp av svenska e-legitimationer, e-tjänstelegitimationer och utländska e-legitimationer i enlighet med eIDAS-förordningen.

Stödjer olika integrationsmönster

Federation Services erbjuder flera olika sätt att skapa integrationer för åtkomsthantering, till exempel kan den agera proxy mot alla de IdP:er som får ställa ut intyg till er organisations e-tjänster, applikationer och verktyg. Ett annat exempel är gateway som kan anpassa åtkomst till resurser och/eller information dynamiskt utifrån flera tillitsnivåer där användaren får möjlighet att anpassa sitt val för inloggning efter behov och situation.

Stöd för OAuth 2.0

Genom integration med KeyCloak kan Federation Services nyttjas för att växla ett identitetsintyg för auktorisation över OAuth 2.0 när det är kravet för åtkomst till en resursserver.

Ingår i Contact Identity

Tillsammans med våra övriga tjänster Manager, Store och Sync erbjuder Contact Identity en effektiv helhetslösning för identitetshantering och säkra åtkomst till era applikationer lokalt såväl som i molnet.