CID Store

Store är navet i Contact Identity. Den håller ordning på all information om era kontakter och användare i ett säkert valv. Store är optimerad för att fungera i organisationer där information om kontakter och användare är utspridda i flera olika katalogtjänster och system. Data hämtas, bearbetas, harmoniseras och lagras på ett säkert och effektivt sätt som är utmärkt att söka i och hämta uppgifter från.

Store erbjuder en stabil, högpresterande, högtillgänglig och pålitlig identitetshantering med i det närmaste linjär skalbarhet. Store hanterar organisationsstruktur, dynamiska egenskaper, kategorisering och gruppering av information, policyer och en flexibel säker lagring som kan anpassas dynamiskt efter varje kunds behov. 

Med hjälp av Store kan processer för administration av identiteter och attribut automatiseras. Informationen i Store kan användas för användarprovisionering, uppdatering av kontaktuppgifter, exekvering av åtkomstpolicyer samt personalisering av webbsidor i applikationer och smarta intranät.

Ingår i Contact Identity

Tillsammans med våra övriga tjänster Manager, Sync och Federation Services erbjuder Contact Identity en effektiv helhetslösning för identitetshantering och säkra åtkomst till era applikationer lokalt såväl som i molnet.