Contact Identity Sync

Sync är en oerhört snabb och anpassningsbar komponent för att skapa smarta och säkra integrationer mellan de olika tjänsterna i Contact Identity och kundens ekosystem av diverse kataloger, informationskällor och applikationer.

Sync används för att hämta information från kataloger, HR-system och andra källor där auktorisationsgrundande uppgifter och information om kontakter och användare lagras. Sync tar hand om provisionering till kundens olika system, applikationer och verktyg lokalt, såväl som i molnet.

Informationen som synkroniseras kan vara användare, grupper, roller, kontakt- och kalenderinformation, bilder eller andra typer av informationsobjekt. Synkronisering av information är inte begränsade till användare. Sync kan även hantera hela arbetsgrupper och erbjuder ett mycket kraftfullt verktyg som alltid håller era kontaktuppgifter, användare och grupper up-to-date.

Färdiga plugins

Sync kan kopplas mot en mängd olika typer av kataloger, datakällor och applikationer.
Vemendo erbjuder en rad konfigurerbara plugins, som täcker de vanligaste behoven. Utöver dessa erbjuder vi skräddarsydda kopplingar mot system och applikationer utifrån våra kunders önskemål. Se alla Plugins!

Total kontroll

Sync erbjuder flera möjligheter till synkronisering, som kan ske händelsestyrt direkt när källan förändras eller schemalagt vid valda tidpunkter. Synkronisering kan vara enkel- eller dubbelriktad. Sync tillhandahåller ett CLI (Command Line Interface). Övervakning och loggning sker automatiskt och tillgängliggörs i vårt användargränssnitt och/eller via API.

Ingår i Contact Identity

Tillsammans med våra övriga tjänster Manager, Store och Federation Services erbjuder Contact Identity en effektiv helhetslösning för identitetshantering och säkra åtkomst till era applikationer lokalt såväl som i molnet.