Contact Manage

Contact Manager

Hanterar effektivt alla organisationens kontakter och relationer såsom anställda, kunder och samarbetspartners.

Hanterar enkelt behörighetsstyrning och personalisering t.ex. för din webbplats i molnet.

Genom ett REST API kan andra IT-system enkelt kommunicera med Contact Managert.ex. publicera och styra data till CMS-system (Content Management Systems) såsom SiteVision, EpiServer etc.

Contact Manager hanterar förutom alla organisationens kontakter och relationer även:

  • tillgångar t.ex. datorer inklusive operativsystemens versioner och styr uppdateringarna
  • ärendehantering
  • dokumenthantering
  • meddelandehantering

Contact Manager (CM) är utvecklad för de speciella behoven en organisation har som har många kontakter och relationer att hålla reda på där ett traditionellt CRM-system, inriktat på säljprocessen i en marknads- och säljorganisation, inte passar.

Ett användarvänligt webbgränssnitt gör administrationen effektiv och enkel. Roller och behörighet till organisationer styr vilka delar användaren ser och kan administrera.

Fält, vyer och sökningar på kontakter och organisationer anpassas efter verksamhetens behov.

CM köps som prenumeration där nyttjanderätt, nya versioner och tillgång till support ingår.

CM som nav för identitetshantering
CM kan tilldela kontakter flera identiteter vilket möjliggör att CM kan fungera som nav för kontohantering, roll och grupphantering, kontotilldelning och grupphantering för andra system t.ex. Microsoft Active Directory.

Inbyggda valideringsfunktioner säkerställer att användaren har den datakvalité som krävs av mottagande system. CM innehåller även funktioner för att automatiskt generera identiteter och lösenord samt tillhandahåller funktioner för självadministration.

CM som integrationspunkt
CM tillhandahåller ett webbaserat programmeringsgränssnitt  (RESTful Api) som öppnar upp för andra system att hämta information t.ex. för publicering av organisationsstruktur och kontaktinformation på företagets intranät och externa webbar. Programmeringsgränssnittet möjliggör även för andra system att uppdatera information i CM.

Vemendo hanterar Trafikförsäkringsföreningens kontakter och relationer!

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Som samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige så hanterar TFF kontakter och skadeärenden med försäkringsbolag i hela världen.

TFFs utmaning
TFF behövde ett system som kunde hålla reda på och hantera kontakter och relationer med försäkringsbolag i hela världen. Viktigt var också spårbarhet där många ärenden kräver att handläggaren kan följa upp ärenden och avtal långt tillbaka i tiden. Kontaktinformationen skulle kunna användas av handläggare internt på TFF men också publiceras på deras externa webbplats.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos lösning Contact Manager (CM) så löstes TFFs utmaning direkt. Med CM har TFF fått ett enkelt och verksamhetsanpassat verktyg där handläggaren kan administrera och söka kontaktinformation. Dokumentmodulen i CM gör det möjligt för TFF att även efter behov koppla avtal till kontakter och organisationer. I CM kan handläggaren även senare gå tillbaka i tid för att se exakt vilken information som gällde då en skada uppstod. TFF publicerar även kontaktinformation på sin externa webb som hämtas alltid up-to-date från CMs programmeringsgränssnitt (RESTful Api).

 

 

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?