ContactCync

Contact Sync

Ett synkroniseringsverktyg som gör det snabbt, enkelt och säkert att integrera information med och mellan applikationer i molnet. Informationen kan t.ex. vara kontaktinformation, kalenderdata, bilder eller andra typer av informationsobjekt.

Pluginorienterad arkitektur

Contact Sync har färdiga plugins för att kunna integrera med ett antal applikationer. Den pluginorienterade arkitekturen gör att Contact Sync även snabbt kan utökas med nya kundanpassade integrationer.

Några av våra färdiga plugins:

  • Microsoft Active Directory (AD)
  • Azure AD
  • SiteVision
  • Pythagoras
  • File (CSV)
  • Google
  • Office365
  • Contact Manager
  • Skola 24

Driftlägen

Med Contact Sync finns möjlighet till synkronisering händelsestyrt direkt när källan förändras eller schemalagt vid valda tidpunkter. Synkronisering ske enkel- eller dubbelriktat. Contact Sync har även ett CLI (Command Line Interface).

Övervakning/Loggning

Övervakning kan ske automatiskt med Contact Monitor och/eller loggas till SQLite.

Licensmodell

CS köps som prenumeration där nyttjanderätt, nya versioner och tillgång till support ingår.

Referenser

Contact Sync används idag för synkronisering mellan AD och olika CMS-system (t.ex. SiteVision) hos ett flertal företag och organisationer. Några exempel är Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Kunskapsskolan, Markaryds kommun, Tyresö kommun, Torsby kommun och Sydnärkes IT (Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå).

Tillsammans med Contact Manager och Contact Identity bildar Contact Sync en effektiv helhet för säkra inloggnings- och synkroniseringslösningar i molnet eller lokalt.

Se även Kundlösningar

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?