Funderar ni på möjligheterna i molnet?

Drivkrafterna för verksamheter att använda molnet är många. Verksamhetens behov av globala digitala lösningar, mobil åtkomst och lösningar för samverkan med partners och kunder ställer stora krav på företags och organisationers IT-stöd.

Behovet av en föränderlig IT-infrastruktur som snabbt kan anpassas för att stödja nya processer blir allt viktigare. Företagsledningen ser molnet som möjliggörare.

Drivkrafter för att flytta till molnet:

  • Globalisering – Data behöver komma närmare användarna
  • Time to market – digital samverkan med kunder och partners
  • Utmaning att hitta IT-kompetens
  • Mobilitet – Åtkomst till IT-system oavsett tid och plats
  • Ständigt efter med mjukvaruuppdateringar
  • IT-system måste vara öppna 24/7/365
  • Elasticitet – Behovsstyrd kapacitet i IT-miljön
  • Katastrofhantering / redundans – Behov av geografiskt skilda datacenters

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?