Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Genom denna integritetspolicy vill vi vara öppna och transparenta med vår hantering av den information vi samlar in om våra besökare.

Personuppgiftsansvarig

Vemendo är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

När sker behandling av personuppgifter?

Vemendo behandlar dina personuppgifter:

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster, nyhetsbrev, med mera.

Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplats. Våra webbplats kan samla in uppgifter om ditt besök, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser, men dessa uppgifter går inte att spåra till enskilda individer. Vemendo tillhandahåller kontaktformulär på flera av våra sidor. Du som användare kan välja själv vilka uppgifter som du vill dela med oss. Vårt ansvar är att se till att dina personuppgifter alltid är i tryggt förvar.

Vi registrerar primärt dina kontaktuppgifter såsom namn, företags- eller organisationsnamn, befattning, telefonnummer, e-postadress samt övriga uppgifter som du har valt att skriva in. Vi avser inte att behandla personnummer eller känsliga personuppgifter, såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning. Om du lämnar sådana uppgifter till oss, exempelvis i ett meddelande via kontaktformulär kommer vi följaktligen att behandla känsliga personuppgifter med ditt samtycke. Vi förordar dock att sådana personuppgifter inte ska delas med Vemendo.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller motsvara din intresseanmälan till oss.

Vår strävan är att ta bort alla personuppgifter som inte länger används till det ändamål vi har samlat in det för senast två år efter användandet. Vi kommer eventuellt att lagra uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Vemendos rättsliga intressen. Avidentifierade uppgifter kan vi komma att spara för statistikändamål.

Kakor

Vemendo använder kakor (cookies) och mätverktyg för att skapa en bättre användarupplevelse för dig som använder vår webbplats. Kakor är information som lagras på din enhet via webbläsaren. Även om kakor juridiskt sett inte inbegrips i dataskyddslagen om personuppgifter, anser vi i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation att du som besöker vår webbplats ska ha möjlighet att ta del av information om Vemendos användning av kakor och liknande tekniker. Vi lagrar kakor kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Dessa används för flera ändamål. Vissa typer av kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt och de samlar inte in någon av dina personligt identifierbara uppgifter. Vi använder även kakor för att analysera användningen av vår webbplats. Dessa data hjälper oss att förstå hur pass väl vår webbplats fungerar samt identifiera områden där webbplatsen behöver förbättras. Sammanfattningsvis använder vi:
1) Sessionskakor (som är tillfälliga och upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga kakor (som ligger kvar på din enhet tills du tar bort dem eller tills de löper ut).
4) Tredjepartskakor (som skapas av våra analysmätverktyg, till exempel Google Analytics).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar kakor).

Du stoppar vidare lagring av kakor och radering av redan lagrade kakor med hjälp av din webbläsare. I inställningarna för din webbläsare kan du välja att automatiskt neka till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Begär rättelse

Vi informerar dig när vi samlar in dina personuppgifter och vi måste rätta dina uppgifter om de är felaktiga. Du kan alltid be oss radera data om dig. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära justering genom att vända dig till vår personuppgiftsombud per e-post info@vemendo.se. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post info@vemendo.se. Vi reserverar oss för att det kan finnas avtal och lagar som gör att vi måste behålla uppgifterna under viss tidsperiod. Vi skyddar dina uppgifter från obehörig användning och spridning.