Redan flyttat till molnet?

Ni har redan flyttat ut hela eller delar av verksamhetsstödet till molnet och har fått många fördelar men som samtidigt medfört nya utmaningar.

Några vanliga exempel är att användarna måste hantera flera inloggningar och lösenord till olika molntjänster, dubbelarbete med att underhålla samma information i olika molntjänster, att verksamheten saknar kontroll på vem som har behörighet till vad samt att personer som slutar inte inaktiveras och automatiskt tappar sin åtkomst till molntjänsterna.

För att ta nästa steg behövs:

  • En strategisk rådgivare och teknisk partner som hjälper till att hitta de optimala arkitekturen och lösningarna i molnet.
  • Ett införande federerad inloggning med single sign-on för att slippa onödiga inloggningar.
  • Automatisk synkronisering av information mellan molntjänsterna och med lokala IT-system som till exempel Microsoft Active Directory.
  • Kontroll på behörigheter genom rolltilldelning på ett ställe.

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?