Några av våra kundlösningar

Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer till en säker och effektiv lösning i molnet. Här hittar du några av våra kunder vi jobbat och jobbar med. Vill du veta mer om vad vi gör och hur? I så fall är du varmt välkommen att höra av dig till info@vemendo.se

Integration AD och SiteVision

Kraven var många, här följer de två viktigaste:• Automatisk uppdatering och synkronisering av behörighetssystemet måste kunna ske kontinuerligt eftersom både elever och föräldrar hela tiden börjar eller slutar på skolan.• Integration med många olika system var ett skallkrav, Kunskapsskolans system för schemaläggning - KED Schedule, elevernas kalendrar i Google, Active...

Lösningar i molnet

Vemendo hjälper många kunden att effektivt och säkert använda sina applikationer i molnet. Lösningar som bygger på vårt expertkunnande inom federeringsstandarder som SAML 2.0, WS-federation, OAUT 2.0 och OpenID Connect. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi även identitetshantering som tjänst, där vi tillhandahåller lösningen som funktion i molnet istället för att...

Hittar försvunnet gods!

Larmtjänst har stor hjälp av Vemendos Contact Manager (CM) med att hålla reda på över 10000 ärenden kopplade till mer än 200 intressenter. En fördel vid valet av stödsystem har varit att CM är gjord för att kunna anpassas till kunders unika verksamhet. Det gäller speciellt ärendehanteringsfunktionen där Larmtjänst kunde...

Hjälper Scania in i molnet!

Scanias utmaning: De mer än 50 000 användarna är geografiskt spridda i olika världsdelar vilket innebär stora utmaningar i att få en bra prestanda och användarupplevelse oavsett vart dom befinner sig. Lösningen Användarupplevelsen förbättras genom att föra ut data och applikationer närmare slutanvändarna genom att flytta intranätet till molnplattformen Amazon...

Single Sign-on till Pythagoras molntjänst

Pythagoras stora utmaning med att erbjuda sina kunder molntjänster var att hitta en effektiv användarhantering och single sign-on för slutanvändarna. Vår lösning Med hjälp av Vemendos tjänst Contact Identity så löstes Pythagoras utmaning direkt och nu erbjuds Pythagoras befintliga och nya kunder single sign-on och effektiv användarhantering genom identitetsfederering Om...

Digitalisera processer i molnet

Hur Sydnärkes IT löste Single Sign-on och förenklade hanteringen av AD så att det möjliggjorde en digitalisering av versamhetsprocesser i molnet Peter Strömberg, verksamhetsarkitekt och IT-strateg för Sydnärkes IT-förvaltning, är en drivande innovatör som länge har arbetat med att digitalisera processer. Han ser det som ett framgångsrikt sätt att effektivisera...

Vemendo hanterar TFF:s kontakter och relationer!

Trafikförsäkringen (TFF) har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Som samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige så hanterar TFF kontakter och skadeärenden med försäkringsbolag i hela världen. TFFs utmaningTFF behövde ett system som kunde hålla reda på och hantera kontakter och relationer med försäkringsbolag i hela världen. Viktigt var också...

Vemendo fyller Kunskapsskolans elevers kalendrar i molnet!

Kunskapsskolan Sveriges 12 000 elever använder dagligen Googles mail och kalendrar för att kommunicera och planera i sin vardag. Med Google molntjänst så är programvaran alltid tillgänglig, säker och uppdaterad med det senaste från Google. Kunskapsskolans utmaning En utmaning för Kunskapsskolan att flytta till molnet var att hålla alla elevers...