Förbered din skola för digitala nationella prov!

Tre erbjudanden till skolhuvudmän!

Under 2022 och 2023 kommer Skolverket erbjuda möjlighet till så kallade tekniska verifieringstester. För att kunna delta i dessa tester krävs bland annat att skolan har grundläggande lösningar på plats för att kunna verifiera:

 • Provisionering (dataöverföring av användaruppgifter till Skolverket)
 • Federerad inloggning med stöd för hantering av Skolverkets krav på flerfaktorsautentisering (även kallad MFA)
 • E-legitimation för skolpersonal med krav på minst tillitsnivå 2 enligt Tillitsramverket för svensk e-legitimation.

Vemendos 3 utvalda erbjudanden till Skolhuvudmännen:

 1. Förstudie som resulterar i en detaljerad GAP-analys
 2. Skräddarsydd lösning för provisionering och åtkomst
 3. Support och förvaltning

1. Förstudie som resulterar i en detaljerad GAP-analys

Med hjälp av våra konsulter och vårt metodiska självskattningsverktyg avser denna förstudie att stötta er organisation med följande fördelar:

 • Etablera kunskap, förståelse och samsyn kring utmaningen för alla berörda i er organisation avseende de krav som ställs på provisionering, federerad inloggning och e-legitimation för skolpersonal. 
 • Leverera en rapport som i detalj redogör för hur er organisation är rustad eller rustar inför att klara av de tekniska förutsättningarna avseende inloggning och åtkomst till Skolverkets provtjänst.
 • Leverera en presentation som redogör för identifierade gap mellan nuvarande situation och behov för integrering av insatser som bör uppmärksammas för att klara av Skolverket krav på tekniska förutsättningar.
 • Option: Leverera ett skräddarsytt lösningsförslag/roadmap på hur identifierade gap kan hanteras utifrån era förutsättningar med hänsyn till tidigare teknikval och redan investerade lösningar.

2. Skräddarsydd lösning för provisionering och åtkomst

Vi har kunskapen, erfarenheten och tekniken som hjälper er att lyckas med omställningen för digitala nationella prov. Vemendo kan erbjuda helhetslösning från medlemskap i Skolfederation till implementering av processer och teknikstöd i enlighet med de krav som är specificerade av Skolverket. Vi har flera smarta verktyg för att:

 • samla och strukturera data i enlighet med standarden SS 12000:2020
 • provisionering av användare och grupper till Skolverkets provtjänst
 • delegerad administration och support i klassrummet
 • hantering av vikarier och sista minuters ändringar
 • anslutning av e-legitimation för skolpersonal
 • anslutning till federationer, flerfaktorsautentisering (MFA), m.m. 

Våra lösningar är standardiserade och modulärt uppbyggda. Dessa fungerar därför även tillsammans med produkter från andra leverantörer. Vi strävar alltid efter att ta vara på de lösningar som ni redan har valt att investerat i, till exempel kan vi skapar lösningar med hjälp av IdP-tjänster från Google, Microsoft ADFS, Azure AD, m.fl. Flera av våra konsulter är experter på integrationer och konfigureringar av dessa produkter och ni kan även få hjälp med support och förvaltning av dessa produkter..

3. Support och förvaltning

Skolan kan teckna avtal med Vemendo för support och förvaltning. Med vårt stöd kan ni känna er trygga dels med avseende på underhåll, förvaltning och drift, men även räkna med backup och hjälp i situationer där problem inte kan lösas av skolans IT-organisation och/eller de supportkontaktpersoner som har hand om lösningen.

Skolverket planerar att 2024 introducera digitala nationella prov och digitala bedömnings-stöd. Det innebär att proven genomförs digitalt via Skolverkets webbaserade provtjänst. Omställningen till digitala nationella prov ställer stora krav på det mesta i skolans verksamhet. Kompetenser, pedagogik, bedömning, lokaler, teknikval och administrativa processer behöver anpassas.

Vemendo har lång erfarenhet av lösningar för skolans användarhantering och åtkomster till applikationer och verktyg. Vi arbetar idag även nära Skolverket för att hjälpa till i arbetet med med utveckling av tjänsten för digitala nationella prov. Vi har en god insyn kring de tekniska utmaningarna som behöver lösas mellan skolans tekniska miljö och Skolverkets provtjänst. För att hjälpa skolhuvudmännen att lyckas med omställningen till digitala nationella prov har vi därför utvecklat erbjudanden, som avser att stötta skolor att lyckas med omställningen för digitala nationella prov.

Vill du veta med om digitala nationella prov?

För mer information om tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov, se Skolverkets publikation https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov

Vi använder kakor. Mums! Din integritet är viktig för oss. Vemendo använder kakor (cookies) och mätverktyg för att ge dig en bättre upplevelse när du använder vår webbplats. Genom att välja "Acceptera" godkänner du användningen av alla våra kakor på din enhet.