Author Archives: philip@seosverige.se

Förbered din skola för digitala nationella prov!

Tre erbjudanden till skolhuvudmän!

Under 2022 och 2023 kommer Skolverket erbjuda möjlighet till så kallade tekniska verifieringstester. För att kunna delta i dessa tester krävs bland annat att skolan har grundläggande lösningar på plats för att kunna verifiera:

 • Provisionering (dataöverföring av användaruppgifter till Skolverket)
 • Federerad inloggning med stöd för hantering av Skolverkets krav på flerfaktorsautentisering (även kallad MFA)
 • E-legitimation för skolpersonal med krav på minst tillitsnivå 2 enligt Tillitsramverket för svensk e-legitimation.

Vemendos 3 utvalda erbjudanden till Skolhuvudmännen:

 1. Förstudie som resulterar i en detaljerad GAP-analys
 2. Skräddarsydd lösning för provisionering och åtkomst
 3. Support och förvaltning

1. Förstudie som resulterar i en detaljerad GAP-analys

Med hjälp av våra konsulter och vårt metodiska självskattningsverktyg avser denna förstudie att stötta er organisation med följande fördelar:

 • Etablera kunskap, förståelse och samsyn kring utmaningen för alla berörda i er organisation avseende de krav som ställs på provisionering, federerad inloggning och e-legitimation för skolpersonal. 
 • Leverera en rapport som i detalj redogör för hur er organisation är rustad eller rustar inför att klara av de tekniska förutsättningarna avseende inloggning och åtkomst till Skolverkets provtjänst.
 • Leverera en presentation som redogör för identifierade gap mellan nuvarande situation och behov för integrering av insatser som bör uppmärksammas för att klara av Skolverket krav på tekniska förutsättningar.
 • Option: Leverera ett skräddarsytt lösningsförslag/roadmap på hur identifierade gap kan hanteras utifrån era förutsättningar med hänsyn till tidigare teknikval och redan investerade lösningar.

2. Skräddarsydd lösning för provisionering och åtkomst

Vi har kunskapen, erfarenheten och tekniken som hjälper er att lyckas med omställningen för digitala nationella prov. Vemendo kan erbjuda helhetslösning från medlemskap i Skolfederation till implementering av processer och teknikstöd i enlighet med de krav som är specificerade av Skolverket. Vi har flera smarta verktyg för att:

 • samla och strukturera data i enlighet med standarden SS 12000:2020
 • provisionering av användare och grupper till Skolverkets provtjänst
 • delegerad administration och support i klassrummet
 • hantering av vikarier och sista minuters ändringar
 • anslutning av e-legitimation för skolpersonal
 • anslutning till federationer, flerfaktorsautentisering (MFA), m.m. 

Våra lösningar är standardiserade och modulärt uppbyggda. Dessa fungerar därför även tillsammans med produkter från andra leverantörer. Vi strävar alltid efter att ta vara på de lösningar som ni redan har valt att investerat i, till exempel kan vi skapar lösningar med hjälp av IdP-tjänster från Google, Microsoft ADFS, Azure AD, m.fl. Flera av våra konsulter är experter på integrationer och konfigureringar av dessa produkter och ni kan även få hjälp med support och förvaltning av dessa produkter..

3. Support och förvaltning

Skolan kan teckna avtal med Vemendo för support och förvaltning. Med vårt stöd kan ni känna er trygga dels med avseende på underhåll, förvaltning och drift, men även räkna med backup och hjälp i situationer där problem inte kan lösas av skolans IT-organisation och/eller de supportkontaktpersoner som har hand om lösningen.

Skolverket planerar att 2024 introducera digitala nationella prov och digitala bedömnings-stöd. Det innebär att proven genomförs digitalt via Skolverkets webbaserade provtjänst. Omställningen till digitala nationella prov ställer stora krav på det mesta i skolans verksamhet. Kompetenser, pedagogik, bedömning, lokaler, teknikval och administrativa processer behöver anpassas.

Vemendo har lång erfarenhet av lösningar för skolans användarhantering och åtkomster till applikationer och verktyg. Vi arbetar idag även nära Skolverket för att hjälpa till i arbetet med med utveckling av tjänsten för digitala nationella prov. Vi har en god insyn kring de tekniska utmaningarna som behöver lösas mellan skolans tekniska miljö och Skolverkets provtjänst. För att hjälpa skolhuvudmännen att lyckas med omställningen till digitala nationella prov har vi därför utvecklat erbjudanden, som avser att stötta skolor att lyckas med omställningen för digitala nationella prov.

Vill du veta med om digitala nationella prov?

För mer information om tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov, se Skolverkets publikation https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov

Så skapar du ett smart intranät enkelt!

Vi erbjuder dig ett magiska trollspö som skapar förutsättningarna för ett smart och modernt intranät och/eller extranät.

Trollspöt heter Contact Identity och hjälper ert publiceringsverktyg att lösa de typiska utmaningarna med att nå fram med rätt information till rätt person på ett säkert sätt, när som helst och från varsomhelst. Vår lösning fungerar med moderna CMS såsom SiteVision och Episerver.

Läs mer om Contact Identity

Följande möjligheter skapas med Contact Identity:

Personalisering

Har ni en dynamisk startsida med nyheter och viktig information? Vi kan hjälpa er med personalisering för att få start- och landningssidor att bli ännu mer relevanta och skräddarsydda genom försörjning av attribut om användarens profil, roll, geografi, organisationstillhörighet, och andra egenskaper.

Personsök

Människor är organisationens viktigaste tillgång. Att hitta fram till rätt medarbetare kan dock bli utmanande i stora organisationer. Vi kan försörja sökfunktionen på ert intranät/extranät med uppdaterade information om medarbetare, kunder och/eller samarbetspartners. Människor kan hittas och presenteras visuellt utifrån organisationstillhörighet, kompetens, geografi, dynamiska roller, med mera. Kontaktuppgifter kan hållas uppdaterade genom synkronisering, delegerad administration och/eller självservice.

Hittbar organisation

Med hjälp av Contact Identity kan ni hjälpa användarna att orientera sig i företagets organisation genom att erbjuda en alltid uppdaterad visuell och interaktiv presentation av organisationsstrukturen, delegeringsordningen samt företagets chefer och medarbetare.

Smart åtkomst

Vi kan lösa frågan om åtkomst med hjälp av single sign-on, mobilt åtkomst, flerfaktorsautentisering (MFA) och dynamiska åtkomstsnivåer utifrån tillitsnivåer, exempelvis kan nyheter läsas i telefonen utan att medarbetaren behöver logga in varje gång, medan åtkomst till säkerhetsskyddsklassade information kan kräva stark autentisering. Har ni ett extranät för era kunder, samarbetspartners och/eller leverantörer? Varför krångla till det med konton och lösenord till sällananvändare? Vi kan hjälpa er att förenkla och höja säkerheten genom åtkomst med hjälp av mobilt BankID (eller andra e-legitimationer och e-tjänstelegitimationer). Vidare kan vi försörja ert intranät/extranät med dynamiska roller för behörighetssyrning och åtkomstsregler som exempelvis kan begränsa åtkomst till information till utpekade roller, medarbetare inom en division eller avdelning.

Contact Sync – många missar finesserna under huven

De flesta av våra kunder använder idag Contact Sync för att synkronisera användarinformation från Microsoft AD till SiteVision Cloud. Det handlar både om att hålla användarinformationen aktuell samt att säkerställa att den inte är kvar då användare lämnar organisationen.

Många har dessutom behov av att synkronisera andra molnapplikationer hos t.ex. Google och Microsoft Azure utan att vara medvetna om att den Contact Sync de redan har klarar av det och mycket mer!

Alltså, Contact Sync är ett synkroniseringsverktyg som gör det snabbt, enkelt och säkert att synkronisera information mellan applikationer i och utanför molnet. Informationen kan t.ex. vara kontaktinformation, kalenderdata, bilder eller andra typer av informationsobjekt.

Pluginorienterad arkitektur
Contact Sync har färdiga plugins för att kunna integrera med ett stort antal applikationer. Den pluginorienterade arkitekturen gör att Contact Sync även snabbt kan utökas med nya kundanpassade integrationer.

Bland färdiga plugins återfinns:

 • Microsoft AD
 • Azure AD
 • Pythagoras Web
 • File (CSV)
 • SiteVision
 • Google
 • Office365
 • Contact Manager
 • Skola 24

Tillsammans med Contact Manager och Contact Identity bildar Contact Sync en effektiv helhet för säkra inloggnings- och synkroniseringslösningar i molnet eller lokalt.

Vemendo fyller Kunskapsskolans elevers kalendrar i molnet!

Kunskapsskolan Sveriges 12 000 elever använder dagligen Googles mail och kalendrar för att kommunicera och planera i sin vardag. Med Google molntjänst så är programvaran alltid tillgänglig, säker och uppdaterad med det senaste från Google.

Kunskapsskolans utmaning
En utmaning för Kunskapsskolan att flytta till molnet var att hålla alla elevers kalendrar up-to-date med deras individuella scheman.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos lösning Contact Sync så löstes Kunskapsskolans utmaning direkt och nu synkas elevernas individuella scheman mellan Skola 24 och Googles moln.

Vi använder kakor. Mums! Din integritet är viktig för oss. Vemendo använder kakor (cookies) och mätverktyg för att ge dig en bättre upplevelse när du använder vår webbplats. Genom att välja "Acceptera" godkänner du användningen av alla våra kakor på din enhet.