Vill du veta mer?

Vi är ett bolag som drivs av teamkraft.

Vi älskar att hänga med i den senaste utvecklingen och att skapa kundnytta genom ny teknik. Vi har samlat på oss viktiga erfarenheter kring hur man bygger effektiva och skalbara lösningar för identitets- och åtkomsthantering.

Genom Vemendo sprider vi inspiration, kunskap, och paketerade lösningar för att hjälpa våra kunder att lyckas driva digitaliseringen från strategi till fungerande teknisk realisering.

Vi är väl medvetna om att teknik är en möjliggörare, men för den digitala transformationen krävs även stöd för innovation och förändring. Förändringen är en förutsättning för förnyelse, utveckling och tillväxt. Men förändringen kan också ställa företag och organisationer inför utmaningar och ett visst mått motstånd, som för det mesta grundar sig på tvivel och osäkerhet hos människor.

Därför har vi valt att paketera en rad erbjudanden som omfattar smarta lösningar för att förenkla, effektivisera och hjälpa till att ta sig över tekniska hinder i kombination med beprövade metoder för att vända motstånd till engagemang och på så sätt lyckas också att få med sig människorna på resan.