Hittar försvunnet gods!

Larmtjänst har stor hjälp av Vemendos Contact Manager (CM) med att hålla reda på över 10000 ärenden kopplade till mer än 200 intressenter. En fördel vid valet av stödsystem har varit att CM är gjord för att kunna anpassas till kunders unika verksamhet. Det gäller speciellt ärendehanteringsfunktionen där Larmtjänst kunde få alla sina önskemål uppfyllda.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

Larmtjänsts verksamhet är indelad i fem huvudsakliga verksamhetsområden: Godsåterfinnande, Stöd och verktyg för utredningar, Kontaktskapande och lobbyarbete, Internationellt arbete och Kriminaltekniska tjänster.

Läs mer om Contact Manager!

Vi ser fram emot att höra från dig!

info@vemendo.se
08 - 34 91 10