Vemendo hanterar TFF:s kontakter och relationer!

Trafikförsäkringen (TFF) har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet.

Som samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige så hanterar TFF kontakter och skadeärenden med försäkringsbolag i hela världen.

TFFs utmaning

TFF behövde ett system som kunde hålla reda på och hantera kontakter och relationer med försäkringsbolag i hela världen. Viktigt var också spårbarhet där många ärenden kräver att handläggaren kan följa upp ärenden och avtal långt tillbaka i tiden. Kontaktinformationen skulle kunna användas av handläggare internt på TFF men också publiceras på deras externa webbplats.

Vår lösning

Med hjälp av Vemendos lösning Contact Manager (CM) så löstes TFFs utmaning direkt. Med CM har TFF fått ett enkelt och verksamhetsanpassat verktyg där handläggaren kan administrera och söka kontaktinformation. Dokumentmodulen i CM gör det möjligt för TFF att även efter behov koppla avtal till kontakter och organisationer. I CM kan handläggaren även senare gå tillbaka i tid för att se exakt vilken information som gällde då en skada uppstod. TFF publicerar även kontaktinformation på sin externa webb som hämtas alltid up-to-date från CMs programmeringsgränssnitt (RESTful Api).

Vi ser fram emot att höra från dig!

info@vemendo.se
08 - 34 91 10