Cloud Adoption

Vi ger våra kunder ett snabbt sätt att etablera en skalbar och verksamhetsanpassad lösning för säker åtkomst, single sign-on och livscykelhantering av användare och kontakter i er organisation

Molntjänster är inte längre att betrakta som en ny teknik. Många företag och organisationer använder ofta en kombination av moln- och lokalt hostade digitala tjänster. Samtidigt växer antalet molndistribuerade lösningar ständigt i antal. Utan en smart och effektiv identitets- och åtkomsthantering kan administration av användare och grupper i detta mångfaldiga landskap bli snabbt utmanande.

Vemendos moderna och effektiva verktyg erbjuder våra kunder ett snabbt sätt att etablera en skalbar och verksamhetsanpassad lösning för säkra åtkomst, single sign-on och livscykelhantering av användare och grupper. Våra lösningsarkitekter och experter på molnlösningar har hjälpt många av våra kunder att nyttja applikationer i molnet på ett effektivt sätt.

Vi har erfarna experter på utveckling av lösningar för alla de ledande molnplattformarna, såsom Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google. Vi arbetar med den senaste tekniken för att utveckla och integrera kundanpassade lösningar lokalt och i molnet. Våra konsulter har expertis inom federeringsstandarder som SAML 2.0, WS-federation, OAauth 2.0 och OpenID Connect. Bland produkter vi arbetar med märks bland annat Microsoft ADFS och AWS Cognito.

Fördelarna med Vemendos erbjudande är många:

  • Det går snabbt att komma igång tack vare en modulär mikrotjänstarkitektur.
  • Det är enkelt att skapa integrationer med hjälp av smarta plugins och kraftfulla API:er.
  • Ni kan erbjuda era medarbetare och samarbetspartners en god användarupplevelse.
  • Resursutnyttjandet kan skalas upp eller ner utifrån om kapacitetsbehoven ökar eller minskar.
  • Ni får verktyg som hjälper till att upprätthålla en god säkerhet och efterleva regulatoriska krav.

Vemendo har hjälpt många företag och organisationer att lösa dessa utmaningar i flera år genom att leverera lösningar som är robusta och har flexibiliteten för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna anpassas till varje kunds unika affärsbehov.

Läs mer om våra andra tjänster!

Vi ser fram emot att höra från dig!

info@vemendo.se
08 - 34 91 10