Contact Identity

Contact Identity (CID) är en kraftfull och flexibel uppsättning av verktyg för identitetshantering, federerade åtkomst och personalisering.

CID Manager

Manager är administrationsgränssnittet för en smart identitetshantering. Självservice och administration kan delegeras på olika nivåer och distribueras ut till olika roller i er organisation eller hos era samarbetspartners.
Läs mer ->

CID Store

Store erbjuder en säker lagringstjänst för effektiv hantering av attribut för både interna och externa användare och grupper.
Läs mer ->

CID Sync

Sync erbjuder ett kraftfullt och effektivt synkroniseringsverktyg för säker överföring av data mellan olika informationskällor och katalogtjänster.
Läs mer ->

CID Federation Services

Ett smart verktyg för att hantera federerade åtkomster och single sign-on mellan applikationer och olika identitetsutfärdare och e-legitimationer.
Läs mer ->

CID Plugins

Contact Identity erbjuder ett stort utbud av tilläggstjänster och moduler för integrationer till databaser, katalogtjänster och applikationer lokalt och i molnet.
Läs mer ->

CID API

Contact Identity erbjuder flera integrationsmöjligheter genom ett rikt utbud av REST-APIer som följer erkända arkitektoniska standardmönster och förenklar integrationer.
Läs mer ->

Läs mer om våra andra tjänster!

Vill du veta mer?