Contact Identity

Contact Identity (CID) är en kraftfull och flexibel uppsättning av verktyg för identitetshantering, federerad åtkomst och personalisering.

Contact Identity består av följande tre nyckeltjänster:

  • Sync Services (tidigare Contact Sync) – Provisionering och livscykelhantering av användare
  • Identity Services – Användaradministration och delegering
  • Federation Services – Inloggning och federerade identiteter

Varje tjänst kan köpas för sig men den effektiva helhetslösningen – Contact Identity – skapas av alla tre tillsammans!

Sync Services

Sync är ett kraftfullt verktyg som alltid håller era kontaktuppgifter up-to-date.Informationen som synkroniseras kan vara användare, arbetsgrupper, roller, kontakt- och kalenderinformation, bilder eller andra typer av informationsobjekt.

Läs mer ->

Identity Services

Identity Services håller ordning på all information om era kontakter och är optimerad för att fungera i organisationer där information om kontakter och användare är utspridda i flera olika katalogtjänster och system.

Läs mer ->

Federation Services

Federerad inloggning innebär att en användare kan logga in i flera organisationers nätverk eller system med samma inloggningsuppgifter. Användaren behöver endast ange dem en gång för att få tillgång till alla sina system. Det är detta inloggningsförfarande som brukar kallas single-sign-on (sso).

Läs mer ->

Contact Identity Manager

Manager är portalen till alla Contact Identity-tjänster – Federation Services, Identity Services och Sync Services. Ett kraftfullt användargränssnitt för administration av användare och övriga kontakter, såsom kunder, partners och medlemmar.

Läs mer ->

Contact Identity Plugins

Contact Identity erbjuder ett stort utbud av tilläggstjänster och moduler för integrationer till databaser, katalogtjänster och applikationer lokalt och i molnet.
Läs mer ->

Contact Identity API

Contact Identity erbjuder flera integrationsmöjligheter genom ett rikt utbud av REST-APIer som följer erkända arkitektoniska standardmönster och förenklar integrationer.
Läs mer ->

Läs mer om våra andra tjänster!

Vi ser fram emot att höra från dig!

info@vemendo.se
08 - 34 91 10