Contact Sync

Ett synkroniseringsverktyg som gör det snabbt, enkelt och säkert att integrera information med och mellan applikationer i molnet. Informationen kan t.ex. vara kontaktinformation, kalenderdata, bilder eller andra typer av informationsobjekt.

Nyhet!

Med vår nya Contact Sync RestApp synkroniseras inte bara användare utan hela arbetsgrupper, vilket avsevärt underlättar arbetet med att hålla dessa up-to-date!

Pluginorienterad arkitektur

Contact Sync har färdiga plugins för att kunna integrera med ett antal applikationer. Den pluginorienterade arkitekturen gör att Contact Sync även snabbt kan utökas med nya kundanpassade integrationer.

Några av våra färdiga plugins:

Microsoft Active Directory

Azure Active Directory

SiteVision

Pythagoras

File (CSV)

Google

Office365

Contact Manager

Skola 24

Driftlägen

Med Contact Sync finns möjlighet till synkronisering händelsestyrt direkt när källan förändras eller schemalagt vid valda tidpunkter. Synkronisering ske enkel- eller dubbelriktat. Contact Sync har även ett CLI (Command Line Interface).

Övervakning/Loggning

Övervakning kan ske automatiskt med Contact Monitor och/eller loggas till SQLite.

Licensmodell

CS köps som prenumeration där nyttjanderätt, nya versioner och tillgång till support ingår.

Vemendos dataskyddsförordning – GDPR

Referenser

Contact Sync används idag för synkronisering mellan AD och olika CMS-system (t.ex. SiteVision) hos ett flertal företag och organisationer. Några exempel är Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Kunskapsskolan, Markaryds kommun, Tyresö kommun, Torsby kommun och Sydnärkes IT (Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå).

Tillsammans med Contact Manager och Contact Identity bildar Contact Sync en effektiv helhet för säkra inloggnings- och synkroniseringslösningar i molnet eller lokalt.

Se även våra kundlösningar.

Läs mer om våra andra verktyg!

Molnet som plattform

Verktyg, lösningar
och expertkompetens

Läs mer

Contact Manager

Ett kraftfullt och prisvärt verktyg för identitetshantering

 

Läs mer

Contact Identity

En paketerad tjänst i molnet för företag och organisationer

 

Läs mer

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?