CID API

Tjänster som ingår i Contact Identity följer RESTful Web Services som är en samling metoder för att bygga en webbtjänst som använder det API som våra kunder också kan nyttja när de vill utveckla och anpassa sina integrationer. API:et kan användas för att utveckla egna agenter som ansvarar för delegerad administration mot Manager eller för att trigga igång en synkronisering med hjälp av Sync. Med hjälp av vårt API kan andra system dra nytta av den aggregerade informationen i Store, exempelvis för att:

  • publicera organisationsstruktur och kontaktinformation på företagets intranät och/eller externa webbar.
  • personalisera innehåll, såsom startsida och nyhetsflöde på företagets intranät.
  • optimera personsök på företagets intranät eller medlemssidor genom att automatisera taggning av profiler och kontakter
  • behörighetsstyra innehåll i Content Management System (såsom Sitevision och EpiServer) utifrån roller på användare