Identity Services

Identity Services håller ordning på all information om era kontakter och är optimerad för att fungera i organisationer där information om kontakter och användare är utspridda i flera olika katalogtjänster och system.

Dynamisk lagring

Identity Services erbjuder en pålitlig identitetshantering med i det närmaste linjär skalbarhet. Identity hanterar organisationsstruktur, dynamiska egenskaper, kategorisering och gruppering av information, policyer och en flexibel säker lagring som kan anpassas dynamiskt efter varje kunds behov. 

Multipla identiteter

Med vår lösning kan företag och organisationer hantera multipla identiteter för sina användare och kontakter. Detta är mycket användbart när en person besitter flera olika relationer till er organisation, till exempel kan det handla om olika hantering av identiteter för en individ som är tjänsteman, medborgare och fritidspolitiker i samma kommun. Ett annat användningsområde är när en individ ibland ska företräda sig själv och i ett annat sammanhang företräda någon annan, till exempel barn eller en nära anhörig. Vidare kan ID-länkning användas för att koppla en utländsk e-legitimation (eIDAS) till ett svenskt personnummer eller annat identitetsbegrepp som er organisation har kopplat till individen.

Datakontroll och validering

Inbyggda valideringsfunktioner säkerställer att användaren har den datakvalité som krävs av mottagande system. Identity Services innehåller även funktioner för att automatiskt generera identiteter och lösenord samt tillhandahåller funktioner för självadministration. De identiteter som skapas blir alltid unika, persistenta över tid och kan inte återanvändas för tilldelning till nya personer.

Ingår i Contact Identity

Tillsammans med våra övriga tjänster Sync Services ocg Federation Services erbjuder Identity Services en effektiv helhetslösning för identitetshantering och säkra åtkomst till era applikationer lokalt såväl som i molnet.