Sync Services

Sync är ett kraftfullt verktyg som alltid håller era kontaktuppgifter up-to-date.

Informationen som synkroniseras kan vara användare, arbetsgrupper, roller, kontakt- och kalenderinformation, bilder eller andra typer av informationsobjekt.

Synkroniseringsalternativ

Sync erbjuder flera möjligheter till synkronisering, som kan ske händelsestyrt direkt när källan förändras eller schemalagt vid valda tidpunkter. Synkronisering kan vara enkel- eller dubbelriktad. Sync tillhandahåller ett CLI (Command Line Interface). Övervakning och loggning sker automatiskt med åtkomst genom vårt användargränssnitt och/eller via API. Med Managern kan man i realtid se hur synkroniseringen går, strata och stoppa synkroniseringar samt granska information där du kan se vad som har hänt eller inte hänt!

Färdiga integrationer

Sync kan kopplas mot en mängd olika typer av kataloger, datakällor och applikationer.
Vemendo erbjuder en rad konfigurerbara integrationer, som täcker de vanligaste behoven.

T.ex.: AD, Azure AD, Google, SiteVision m.fl.

Utöver dessa erbjuder vi skräddarsydda kopplingar mot system och applikationer utifrån våra kunders önskemål.

Ingår i Contact Identity

Tillsammans med våra övriga tjänster Identity Services och Federation Services erbjuder Sync Services en effektiv helhetslösning för identitetshantering och säker åtkomst till era applikationer lokalt såväl som i molnet.