CID Manager

Manager är ett kraftfullt och användbar verktyg för delegerad administration av användare och övriga kontakter, såsom kunder, partners och medlemmar.

Manager kan användas fristående till exempel för att skapa delegerad administration av attribut och/eller grupper i Microsoft Active Directory eller andra typer av kataloger och applikationer.

Stödjer multipla identiteter

Med vår lösning kan företag och organisationer hantera multipla identiteter för sina användare och kontakter. Detta är mycket användbart när en person besitter flera olika relationer till er organisation, till exempel kan det handla om olika hantering av identiteter för en individ som är tjänsteman, medborgare och fritidspolitiker i samma kommun. En annan användningsområde är när en individ ibland ska företräda sig själv och i en annan sammanhang företräda någon annan, till exempel barn eller en nära anhörig. Vidare kan ID-länkning användas för att koppla en utländsk e-legitimation (eIDAS) till ett svenskt personnummer eller annat identitetsbegrepp som er organisation har kopplat till individen.

Datakontroll och validering av attribut

Inbyggda valideringsfunktioner säkerställer att användaren har den datakvalité som krävs av mottagande system. Manager innehåller även funktioner för att automatiskt generera identiteter och lösenord samt tillhandahåller funktioner för självadministration. De identiteter som Manager skapar blir alltid unika, persistenta över tid och kan inte återanvändas för tilldelning till nya personer.

Självservice och delegering

Manager kan även användas som en dashboard för användare där man kan läsa och se information om sig själv och/eller uppdatera information om de kontakter som individen ansvarar för, till exempel elever, föräldrar, medlemmar, och så vidare.

Öppna och flexibla integrationsgränssnitt

Manager erbjuder ett webbaserat programmeringsgränssnitt (RESTful Api) som öppnar upp för integrationer till andra system. Genom vårt API kan administration delegeras till andra system och processer, såsom HR, inköp och IT. 

Information som hanteras med hjälp av Manager kan med fördel lagras i Contact Identity Store. Detta möjliggör förmågor såsom att information på en webbsida kan personaliseras eller att information kan publicering i form av organisationsstruktur och kontaktinformation på ett intranät, kund-/medlemsportal och externa webbar. Vemendo erbjuder en rad plugins för personalisering, publicering och datakontroll för  de vanligaste Content Management System såsom SiteVision och EpiServer.

Anpassningsbar och smidig

Vårt användarvänliga webbgränssnitt gör administrationen effektiv och enkel. Roller och behörighet till organisationer styr vilka delar som användaren får se eller kan administrera. Fält, vyer och sökningar på kontakter och organisationer kan anpassas efter verksamhetens behov.

Ingår i Contact Identity

Tillsammans med våra övriga tjänster Store, Sync och Federation Hub erbjuder Contact Identity en effektiv helhetslösning för identitetshantering och säkra åtkomst till era applikationer lokalt såväl som i molnet.