Molnplattformar

Molnet som plattform

Vemendo levererar verktyg, lösningar och expertkompetens på ledande molnplattformar som t.ex. Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google.

Verksamhetsstödjande molntjänster efterfrågas idag i allt större omfattning som alternativ till den traditionella licensmodellen där kunden köper en mjukvara som installeras i den lokala IT-miljön.
Fördelarna är många t.ex. snabbt och enkelt att komma igång då tjänsterna är direkt åtkomliga över Internet och det går att skala upp eller ner kapaciteten om behoven ökar eller minskar.

Utveckling i molnet
Vemendo arbetar med den senaste tekniken för att utveckla och integrera kundanpassade lösningar i molnet.

Med sk mashup-teknik kan information och funktionalitet från flera av varandra oberoende källor integreras i ett gemensamt webbgränssnitt. Det kan t.ex. vara information från Google eller Office 365 som presenteras på ett intranät där användarna upplever informationen som en del av intranätet.

Nyckeln för att det ska fungera transparent för slutanvändarna är identitetsfederering och single sign-on.

Identitetshantering i molnet
Inom området identitetshantering kan Vemendo erbjuda lösningar som hjälper kunden att effektivt och säkert nyttja applikationer i molnet. Våra konsulter har expertis inom federeringsstandarder som SAML 2.0, WS-federation, OAUTH 2.0 och OpenID Connect. Bland produkter vi arbetar med märks bl.a. Microsoft ADFS och AWS Cognito.

Med tjänsten Contact Federation kan vi även erbjuda identitetshantering som tjänst där vi tillhandahåller lösningen som funktion i molnet istället för att kunden själv behöver tänka på drift och underhåll av systemet.

Se även Kundlösningar!

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?