Contact Manager

Contact Manager (CM) är ett kraftfullt och prisvärt verktyg för identitetshantering och personalisering.

CM som nav för identitetshantering

CM kan tilldela kontakter flera identiteter vilket möjliggör att CM kan fungera som nav för kontohantering, roll och grupphantering, kontotilldelning och grupphantering för andra system t.ex. Microsoft Active Directory.

Inbyggda valideringsfunktioner säkerställer att användaren har den datakvalité som krävs av mottagande system. CM innehåller även funktioner för att automatiskt generera identiteter och lösenord samt tillhandahåller funktioner för självadministration.

CM som integrationspunkt

CM tillhandahåller ett webbaserat programmeringsgränssnitt (RESTful Api) som öppnar upp för andra system:

  • att hämta information t.ex. för publicering av organisationsstruktur och kontaktinformation på företagets intranät och externa webbar.
  • att publicera och styra data till CMS-system (Content Management Systems) såsom SiteVision, EpiServer etc.
  • att uppdatera information i CM t.ex. organisationsstruktur och kontaktinformation.

CM anpassas till varje kund

Ett användarvänligt webbgränssnitt gör administrationen effektiv och enkel. Roller och behörighet till organisationer styr vilka delar användaren ser och kan administrera. Fält, vyer och sökningar på kontakter och organisationer anpassas efter verksamhetens behov.

Tillval

Följande tillval kopplade till kontakter och organisationer finns färdiga och kan kundanpassas:

  • tillgångar t.ex. datorer inklusive operativsystemens versioner och styrning av uppdateringarna
  • ärendehantering
  • dokumenthantering
  • meddelandehantering

Saknas en funktion, skräddarsyr vi den gärna. Allt för att skapa ett så komplett verksamhetsstöd som möjligt.

Vemendos dataskyddsförordning – GDPR

Referenser

Kunskapsskolan, TFF, Svensk Försäkring, FAO, Larmtjänst, Min Pension, Sydnärkes IT (Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå).

Tillsammans med Contact Identity och Contact Sync bildar Contact Manager en effektiv helhet för säkra inloggnings- och synkroniseringslösningar i molnet eller lokalt.

Se även våra kundlösningar.

Läs mer om våra andra verktyg!

Molnet som plattform

Verktyg, lösningar
och expertkompetens

Läs mer

Contact Sync

Gör det snabbt, enkelt och säkert att integrera information

 

Läs mer

Contact Identity

En paketerad tjänst i molnet för företag och organisationer

 

Läs mer

Vill ni lyfta er IT-verksamhet till molnet?