Våra nyheter

Stort och smått av det som händer hela tiden!

Hittar försvunnet gods!

Larmtjänst har stor hjälp av Vemendos Contact Manager (CM) med att hålla reda på över 10000 ärenden kopplade till mer än 200 intressenter. En fördel vid valet av stödsystem har varit att CM är gjord för att kunna anpassas till kunders unika verksamhet. Det gäller speciellt ärendehanteringsfunktionen där Larmtjänst kunde få alla sina önskemål uppfyllda.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

Larmtjänsts verksamhet är indelad i fem huvudsakliga verksamhetsområden: Godsåterfinnande, Stöd och verktyg för utredningar, Kontaktskapande och lobbyarbete, Internationellt arbete och Kriminaltekniska tjänster.

Läs mer om Contact Manager!

Hjälper Scania in i molnet!

Scanias utmaning: De mer än 50 000 användarna är geografiskt spridda i olika världsdelar vilket innebär stora utmaningar i att få en bra prestanda och användarupplevelse oavsett vart dom befinner sig.

Lösningen
Användarupplevelsen förbättras genom att föra ut data och applikationer närmare slutanvändarna genom att flytta intranätet till molnplattformen Amazon Web Services med datacenter i Europa, Asien och Amerika. Vemendo bistod Scania som konsulter med expertis på Amazon Web Services, identitetsfederering och intranätplattformen SiteVision.

Om Scania: Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder med produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Asien. Genom att erbjuda ett modernt intranät som omfattar alla anställda men även distributörer och återförsäljare kan Scania möjliggöra samverkan och kunskapsutbyte i hela verksamheten.

Single Sign-on till Pythagoras molntjänst

Pythagoras stora utmaning med att erbjuda sina kunder molntjänster var att hitta en effektiv användarhantering och single sign-on för slutanvändarna.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos tjänst Contact Identity så löstes Pythagoras utmaning direkt och nu erbjuds Pythagoras befintliga och nya kunder single sign-on och effektiv användarhantering genom identitetsfederering

Om Pythagoras: Pythagoras levererar ledande applikationer och tjänster för hantering av strategisk information inom Property, Real Estate och Facilities Management. Genom att erbjuda molntjänster har Pythagoras kunder alltid tillgång till de senaste funktionerna i programvaran.

Digitalisera processer i molnet

Hur Sydnärkes IT löste Single Sign-on och förenklade hanteringen av AD så att det möjliggjorde en digitalisering av versamhetsprocesser i molnet

Peter Strömberg, verksamhetsarkitekt och IT-strateg för Sydnärkes IT-förvaltning, är en drivande innovatör som länge har arbetat med att digitalisera processer. Han ser det som ett framgångsrikt sätt att effektivisera verksamheten, nu och framåt i tiden.

Allt började 2016 när Peter sökte en Single Sign-on lösning som kunde förenkla inloggningen när SiteVision med fyra kommuners externa och interna webbplatser skulle flytta ut i molnet.

Vemendo levererade en lösning baserad på Microsoft Active Federation Services som erbjuder slutanvändarna Single Sign-on och en effektiv användarhantering genom identitetsfederering.

Fortfarande var hanteringen av AD en rätt komplicerad sak som måste utföras av tekniker på IT-avdelningen. Med Vemendos Contact Manager som administrerar alla användarkonton och behörigheter kunde digitalisering av processer fortsätta.

Tillsammans med Contact Sync fungerar Contact Manager nu som Master för uppdatering och synkronisering av AD. Det enkla användargränssnittet gör att administrativ personal kan utföra uppdateringar av AD utan att någon It-tekniker är inblandad.

Den automatiska synkroniseringen och delegering av AD-administrationen från IT till administrationen innebär verkligen en effektivisering av processer genom digitalisering.

Eftersom Contact Manager är ett perfekt verktyg för att hålla reda på alla beroenden och kopplingar används den även för att styra anställningsprocessen och för att hålla koll på Sydnärkes över 3000 datorer.

Självservice

Nya finesser tillkommer hela tiden, bland annat Contact Portal där slutanvändare själva kan hantera lösenord och annan information om sig själv. (Självservicen finns numera även integrerad i Contact Identity-tjänsten tillsammans med Single-Sign-On, tvåfaktorsinloggning, säkerhetsmeddelanden m.m. – Vemendos kommentar)

Hjälp med den jobbiga egenkontrollen!

Ofta görs egenkontroller manuellt eftersom det inte finns färdiga system att hitta utanför livsmedelsproduktionen. Särskilt komplicerat blir det när man har verksamheter spridda över stora delar av Sverige. Det blir många spridda egenkontrollpärmar att hålla reda på – uppdatera, kontrollera och rapportera. Så var det också för Teleentreprenad AB, ett snabbt växande företag som bygger och renoverar teletekniska system, främst inom järnvägen. Mattias, entreprenör och VD, letade efter ett passande hjälpmedel på marknaden men kunde snabbt konstatera att ett sådant inte fanns. Vid en diskussion med oss på Vemendo blev det tydligt att en skräddarsydd molnlösning var det bästa, där alla intressenter (tekniker, chefer, kunder och myndigheter) kan logga in oberoende av var de eller projekten befann sig.

Första utvecklingssteget är nu klart och systemet testas för fullt. Nästa steg planeras redan och förväntan på bättre ordning och reda på egenkontrollerna är hög. Tillgängligheten på aktuell information har redan uppskattats av intressenterna som känner att Teleentreprenad har tagit ett stort steg i kvalitetssäkring. Nytt uppföljande inlägg kommer så snart nästa steg är installerat.

Vemendo hanterar TFF:s kontakter och relationer!

Trafikförsäkringen (TFF) har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet.

Som samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige så hanterar TFF kontakter och skadeärenden med försäkringsbolag i hela världen.

TFFs utmaning
TFF behövde ett system som kunde hålla reda på och hantera kontakter och relationer med försäkringsbolag i hela världen. Viktigt var också spårbarhet där många ärenden kräver att handläggaren kan följa upp ärenden och avtal långt tillbaka i tiden. Kontaktinformationen skulle kunna användas av handläggare internt på TFF men också publiceras på deras externa webbplats.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos lösning Contact Manager (CM) så löstes TFFs utmaning direkt. Med CM har TFF fått ett enkelt och verksamhetsanpassat verktyg där handläggaren kan administrera och söka kontaktinformation. Dokumentmodulen i CM gör det möjligt för TFF att även efter behov koppla avtal till kontakter och organisationer. I CM kan handläggaren även senare gå tillbaka i tid för att se exakt vilken information som gällde då en skada uppstod. TFF publicerar även kontaktinformation på sin externa webb som hämtas alltid up-to-date från CMs programmeringsgränssnitt (RESTful Api).

Vemendo fyller Kunskapsskolans elevers kalendrar i molnet!

Kunskapsskolan Sveriges 12 000 elever använder dagligen Googles mail och kalendrar för att kommunicera och planera i sin vardag. Med Google molntjänst så är programvaran alltid tillgänglig, säker och uppdaterad med det senaste från Google.

Kunskapsskolans utmaning
En utmaning för Kunskapsskolan att flytta till molnet var att hålla alla elevers kalendrar up-to-date med deras individuella scheman.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos lösning Contact Sync så löstes Kunskapsskolans utmaning direkt och nu synkas elevernas individuella scheman mellan Skola 24 och Googles moln.

Ökad säkerhet!

Vi på Vemendo har märkt en ökad efterfråga på säkerhetslösningar och därför har vi erbjudit alla våra Contact Manager-kunder en rabatt på tvåfaktorsinloggning. Kontakta mig om även du vill öka inloggningssäkerheten!

Tvåfaktorsinloggning är en del i vår tjänst Contact Identity tillsammans med Signle Sign-on och självservice m.m.

Elevers kalendrar i molnet

Vemendo fyller Kunskapsskolans elevers kalendrar i molnet!

Kunskapsskolan Sveriges 12 000 elever använder dagligen Googles mail och kalendrar för att kommunicera och planera i sin vardag. Med Google molntjänst så är programvaran alltid tillgänglig, säker och uppdaterad med det senaste från Google.

Kunskapsskolans utmaning
En utmaning för Kunskapsskolan att flytta till molnet var att hålla alla elevers kalendrar up-to-date med deras individuella scheman.

Vår lösning
Med hjälp av Vemendos lösning Contact Sync så löstes Kunskapsskolans utmaning direkt och nu synkas elevernas individuella scheman mellan Skola 24 och Googles moln.

Digitalisera processer i molnet

Peter Strömberg, verksamhetsarkitekt och IT-strateg för Sydnärkes IT-förvaltning, är en drivande innovatör som länge har arbetat med att digitalisera processer. Han ser det som ett framgångsrikt sätt att effektivisera verksamheten, nu och framåt i tiden.

Allt började 2016 när Peter sökte en Single Sign-on lösning som kunde förenkla inloggningen när SiteVision med fyra kommuners externa och interna webbplatser skulle flytta ut i molnet.

Vemendo levererade en lösning baserad på Microsoft Active Federation Services som erbjuder slutanvändarna Single Sign-on och en effektiv användarhantering genom identitetsfederering.

Fortfarande var hanteringen av AD en rätt komplicerad sak som måste utföras av tekniker på IT-avdelningen. Med Vemendos Contact Manager som administrerar alla användarkonton och behörigheter kunde digitalisering av processer fortsätta.

Tillsammans med Contact Sync fungerar Contact Manager nu som Master för uppdatering och synkronisering av AD. Det enkla användargränssnittet gör att administrativ personal kan utföra uppdateringar av AD utan att någon It-tekniker är inblandad.

Den automatiska synkroniseringen och delegering av AD-administrationen från IT till administrationen innebär verkligen en effektivisering av processer genom digitalisering.

Eftersom Contact Manager är ett perfekt verktyg för att hålla reda på alla beroenden och kopplingar används den även för att styra anställningsprocessen och för att hålla koll på Sydnärkes över 2000 datorer.

Självservice

Nya finesser tillkommer hela tiden, bland annat Contact Portal där slutanvändare själva kan hantera lösenord och annan information om sig själv. (Självservicen finns numera även integrerad i Contact Identity-tjänsten tillsammans med Single-Sign-On, tvåfaktorsinloggning, säkerhetsmeddelanden m.m. – Vemendos kommentar)

Vi använder kakor. Mums! Din integritet är viktig för oss. Vemendo använder kakor (cookies) och mätverktyg för att ge dig en bättre upplevelse när du använder vår webbplats. Genom att välja "Acceptera" godkänner du användningen av alla våra kakor på din enhet.