Våra nyheter

Stort och smått av det som händer hela tiden!

Sollentuna kommun väljer Contact Sync

Sollentuna kommun har två AD:n som med tusentals användare måste synkroniseras mot deras intranät i SiteVision Cloud, dels för kommunens administration och dels för skolverksamheten. Allt för att säkerställa att användarinformationen alltid är uppdaterad och aktuell överallt!

Man valde Contact Sync som snabbt, enkelt och säkert integrerar information med och mellan applikationer i molnet eller lokalt. Informationen kan t.ex. vara kontaktinformation, kalenderdata, bilder eller andra typer av informationsobjekt.

Pluginorienterad arkitektur

Contact Sync har färdiga plugins för att kunna integrera med ett antal applikationer. Den pluginorienterade arkitekturen gör att Contact Sync även snabbt kan utökas med nya kundanpassade integrationer.

Vi tackar för förtroendet och hälsar Sollentuna kommun varmt välkommen till Vemendos Contact-familj!

Sollentuna kommun ligger strax norr om Stockholm. Där bor cirka 73 800 personer. Sollentuna har ett attraktivt läge med goda kommunikationer. Det sjuder av liv, med många företagare och handel. Där finns också fina naturområden och kulturaktiviteter.

Sollentuna kommun har blivit utsedd till Sveriges kvalitetskommun 2019. Utmärkelsen grundar sig på det goda resultat i Kommunkompassen och en analys som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort på olika resultatmått.

Läs gärna mer här!

Sveriges Kommuner och Regioner valde Vemendos molnlösning!

SKR, Sveriges största arbetsgivarorganisation, behövde hitta en säker lösning på behörighetsstyrning i molnet som dessutom kunde anpassas till SKRs speciella behov.

Vemendo kunde erbjuda Contact Manager Cloud som nav för behörighetsstyrningen och Contact Identity för säker inloggning i molnet, allt integrerat med SiteVision.

SKR valde Vemendos molnlösning och framgångsfaktorerna var att:

 • Contact Manager Cloud enkelt kunde anpassas till SKRs speciella behörighetsstyrningsbehov
 • funktionaliteten i  Contact Identity där användarna själva registrerar sig, hanterar sitt lösenord och all annan information om sig själva.
 • lösningen rationaliserade hela användarhanteringen avsevärt
 • var en komplett paketerad tjänst i molnet för enkel federering av identiteter, Single Sign-On och tvåfaktorsinloggning

Vi tackar för förtroendet och hälsar SKR varmt välkomna till Vemendo!

SKR är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. De är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor och därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation.

Mer information finns på VÅRA VERKTYG!

Nu släpper vi Contact Manager i Molnet!

Contact Manager har sedan 2006 hjälp våra kunder att hålla reda på sina medlemmar, styrt behörigheter, fungerat som integrationspunkt och mycket mer!

Verksamheters datastöd flyttar till molnet i allt högre takt och för att möta våra kunder behov har vi nu moderniserat Contact Manager och släpper nu Contact Manager Cloud.

En stor fördel nu är att hela Contact-familjen kan enkelt integreras i molnet. Tillsammans med Contact Identity och Contact Sync bildar Contact Manager en effektiv helhet för säkra inloggnings- och synkroniseringslösningar.

Contact Sync – många missar finesserna under huven

De flesta av våra kunder använder idag Contact Sync för att synkronisera användarinformation från Microsoft AD till SiteVision Cloud. Det handlar både om att hålla användarinformationen aktuell samt att säkerställa att den inte är kvar då användare lämnar organisationen.

Många har dessutom behov av att synkronisera andra molnapplikationer hos t.ex. Google och Microsoft Azure utan att vara medvetna om att den Contact Sync de redan har klarar av det och mycket mer!

Alltså, Contact Sync är ett synkroniseringsverktyg som gör det snabbt, enkelt och säkert att synkronisera information mellan applikationer i och utanför molnet. Informationen kan t.ex. vara kontaktinformation, kalenderdata, bilder eller andra typer av informationsobjekt.

Pluginorienterad arkitektur
Contact Sync har färdiga plugins för att kunna integrera med ett stort antal applikationer. Den pluginorienterade arkitekturen gör att Contact Sync även snabbt kan utökas med nya kundanpassade integrationer.

Bland färdiga plugins återfinns:

 • Microsoft AD
 • Azure AD
 • Pythagoras Web
 • File (CSV)
 • SiteVision
 • Google
 • Office365
 • Contact Manager
 • Skola 24

Tillsammans med Contact Manager och Contact Identity bildar Contact Sync en effektiv helhet för säkra inloggnings- och synkroniseringslösningar i molnet eller lokalt.

5 tips om du vill flytta till molnet!

 1. Börja alltid med att ta fram en strategi att följa
 2. Har du ingen egen expertis – skaffa en partner
 3. Inför Single Sign-on för att slippa onödiga inloggningar
 4. Inför automatisk synkronisering av molntjänsterna och AD
 5. Se till att få kontroll på behörigheterna

För dig som ännu inte har flyttat till molnet:

För att verkligen tillgodogöra sig nyttan av molntjänster måste man, som alltid, först planera och följa en i förväg gjord strategi. Det är skillnad på införandet för det stora företaget med mängder av system jämfört med det mindre där IT-systemen oftast inte når samma komplexitet.

Generella fördelar:

 • Ingen traditionell dataavdelning eller specialiserad IT-personal behövs längre eftersom dessa ingår i själva molntjänsten. Viss kompetens behövs dock fortfarande t.ex. för beställarrollen och hanteringen av det lokala nätverket.
 • Inget systemunderhåll eller uppdateringar behövs även säkerhetskopiering ingår normalt i tjänsten.
 • Tekniken underlättar mobilitet och globalisering, bara du har internet så kan du ansluta dig till ert verksamhetssystem med datorn eller med mobilen

För dig som har flyttat till molnet och har upptäckt följande effektiviseringsområden:

 • Alla molntjänster är inte synkroniserade med varandra varför en hel del dubbelarbete kan konstateras för administrationen
 • Jobbigt med inloggningar, det är många konton och lösenord att hålla reda på.

Vemendo kan vara din partner

Vi på Vemendo är sedan många år specialiserade på att hjälpa stora och små företag att flytta ut till molnet. Vi kan hjälpa er oberoende av var ni befinner er i processen, med strategin, införandet och effektiviseringen med Single Sign-on, identitetshantering och systemintegration.

Integration AD och SiteVision

Kraven var många, här följer de två viktigaste:
• Automatisk uppdatering och synkronisering av behörighetssystemet måste kunna ske kontinuerligt eftersom både elever och föräldrar hela tiden börjar eller slutar på skolan.
• Integration med många olika system var ett skallkrav, Kunskapsskolans system för schemaläggning – KED Schedule, elevernas kalendrar i Google, Active Directory (AD), SiteVision och elevdokumentationssystemet EDS.

Utmaningen var att hitta en lösning för en av Indiens större skolorganisationer med tusentals elever för inloggning till Kunskapsporten och en säker hantering av olika behörigheter för elever, lärare och föräldrar.
Kunskapsskolan letade 2014 efter en lösning för behörighetsstyrning till Kunskapsskolans strategiska webbportal ”Kunskapsporten”. Anledningen var att en stor indisk skola hade anslutit sig till Kunskapsskolans framgångsrika koncept.

Lösningen.

Det fanns inga färdiga system på marknaden men efter ett ”Proof of Concept” visade Vemendo att Contact Manager tillsammans med Contact Sync kunde lösa den komplicerade uppgiften.
Framgångsfaktorerna var att Contact Manager enkelt kunde anpassas till Kunskapsskolans speciella behörighetsstyrningsbehov och att Contact Sync hade den rätta funktionaliteten och kunde integreras med alla aktuella system.
Utvecklingen går vidare och fler skolor i världen ansluter sig till Kunskapsskolans koncept. 2018 t.ex. anslöts skolor i Saudi vilket innebar att ytterligare skolsystem, Engage (School Management Information System), kunde integreras med behörighetssystemet.

En nöjd kund!
”Nu 6 år senare kan jag bara konstatera att jag är mycket nöjd med vårt val av Vemendo och deras lösning med hjälp av Contact Manager och Contact Sync. Både när det gäller funktionalitet och support. Jag kan varmt rekommendera dem!” säger en nöjd Lars Hammarberg, Global System Manager på Kunskapsskolan.

Just nu – erbjudande till alla kommuner!

Många kommuner med CMS-plattformen SiteVision anlitar idag Vemendos tjänst Contact Sync bl.a. för att automatiskt och säkert synkronisera AD och SiteVision Cloud.

Som tredjepartsleverantör till SiteVision erbjuder vi nu alla andra kommuner som har SiteVision Cloud, men ingen perfekt lösning på AD-synkronisering i molnet, en 1-timmes expertkonsultation där vi tillsammans hittar den bästa och säkraste lösningen. I konsultationen, som är helt utan kostnad, ingår även områden som federering, Single Sign-On och tvåfaktorsinloggning m.m.

Är ni intresserade av en konsultation är ni välkomna att kontakta mig på michael.rotter@vemendo.se – så ordnar jag alla detaljer!

Vemendo är sedan länge tredjepartsleverantör till SiteVision-kunder och samarbetar med flera av SiteVision partners.   

Länk till mer detaljerad information om Contact Sync

Säker behörighetsstyrning i Indien!

Lars Hammarberg, Global System Manager på Kunskapsskolan:

Utmaningen var att hitta en lösning för en av Indiens större skolorganisationer med tusentals elever för inloggning till Kunskapsporten och en säker hantering av olika behörigheter för elever, lärare och föräldrar.
Kunskapsskolan letade 2014 efter en lösning för behörighetsstyrning till Kunskapsskolans strategiska webbportal ”Kunskapsporten”. Anledningen var att en stor indisk skola hade anslutit sig till Kunskapsskolans framgångsrika koncept.

Kraven var många, här följer de två viktigaste:
• Automatisk uppdatering och synkronisering av behörighetssystemet måste kunna ske kontinuerligt eftersom både elever och föräldrar hela tiden börjar eller slutar på skolan.
• Integration med många olika system var ett skallkrav, Kunskapsskolans system för schemaläggning – KED Schedule, elevernas kalendrar i Google, Active Directory (AD), SiteVision och elevdokumentationssystemet EDS.

Lösningen.

Det fanns inga färdiga system på marknaden men efter ett ”Proof of Concept” visade Vemendo att Contact Manager tillsammans med Contact Sync kunde lösa den komplicerade uppgiften.
Framgångsfaktorerna var att Contact Manager enkelt kunde anpassas till Kunskapsskolans speciella behörighetsstyrningsbehov och att Contact Sync hade den rätta funktionaliteten och kunde integreras med alla aktuella system.
Utvecklingen går vidare och fler skolor i världen ansluter sig till Kunskapsskolans koncept. 2018 t.ex. anslöts skolor i Saudi vilket innebar att ytterligare skolsystem, Engage (School Management Information System), kunde integreras med behörighetssystemet.

En nöjd kund!
”Nu 6 år senare kan jag bara konstatera att jag är mycket nöjd med vårt val av Vemendo och deras lösning med hjälp av Contact Manager och Contact Sync. Både när det gäller funktionalitet och support. Jag kan varmt rekommendera dem!” säger en nöjd Lars Hammarberg, Global System Manager på Kunskapsskolan.

Lösningar i molnet

Vemendo hjälper många kunden att effektivt och säkert använda sina applikationer i molnet. Lösningar som bygger på vårt expertkunnande inom federeringsstandarder som SAML 2.0, WS-federation, OAUT 2.0 och OpenID Connect.

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi även identitetshantering som tjänst, där vi tillhandahåller lösningen som funktion i molnet istället för att kunden själv behöver tänka på drift och underhåll av systemet.

Nya utmaningar
De flesta av de kunder som vi arbetar med som rådgivare och lösningsarkitekter väljer att lösa utmaningarna kring identitets- och behörighetshanteringen för molntjänster genom att använda teknikbaserade på standarder såsom SAML 2.0, OpenID Connect och OAUTH 2.0. Det är globala standarder för att utbyta identitets- och behörighetsrelaterad information mellan system och som stöds av ledande leverantörer av molntjänster t.ex. Microsoft, Google och Salesforce.

SAML 2.0 har funnits som standard sedan 2005 och kan idag anses som mogen. Tekniken bygger på stark kryptering, digitala signaturer och elektroniska biljetter som utväxlas mellan identitetsutgivare, användaren och den tjänst användaren vill få åtkomst till. I och med att utväxlingen av biljetter sker automatiskt via webbläsaren så upplever användaren att den får Single Sign-on till tjänsten utan ytterligare inloggning. På så sätt löses både problemet med att hålla kontroll på vem som har åtkomst till tjänsten och problemet med att flera molntjänstleverantörer som var och en har sin inloggning. OpenID Connect är en modernare standard som även fungerar bra för appar.

Lösningar från Vemendo
Vemendo tillhandahåller experter och lösningar som möjliggör en effektiv identitetshantering där kunden kan fokusera på de fördelar som molntjänster innebär.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Rådgivning kring val av teknik och standarder
 • Att installera och sätta upp MS Active Directory Federation Services (ADFS) som identitetsutgivare
 • Lösningar för Single Sign-on
 • Lösningar för synkronisering och ”compliance” med GDPR
 • Integration med olika molntjänster t.ex. SiteVision Cloud, Office 365 och Salesforce.

Vill du veta mer?
Tycker du också att området kring federerade identiteter, Single Sign-on och molntjänster är intressant? Gör som Larmtjänst, Kunskapsskolan, Trafikförsäkringsföreningen, Scania, Pythagoras, kommuner och många fler, bolla erfarenheter med oss och hitta en lösning?

Välkommen att kontakta info@vemendo.se!

Identitetshantering i molnet

Contact Identity

Inom området identitetshantering kan Vemendo erbjuda lösningar som hjälper kunden att effektivt nyttja applikationer i molnet. Tillsammans med samarbetspartners kan vi även erbjuda identitetshantering som tjänst där vi tillhandahåller lösningen som funktion i molnet istället för att kunden själv behöver tänka på drift och underhåll av systemet.

Nya utmaningar
De flesta av de kunder som vi arbetar med som rådgivare och lösningsarkitekter väljer att lösa utmaningarna kring identitets- och behörighetshanteringen för molntjänster genom att använda teknik baserade på standarder såsom SAML 2.0, OpenID Connect och OAUTH 2.0. Det är globala standarder för att utbyta identitets- och behörighetsrelaterad information mellan system och som stöds av ledande leverantörer av molntjänster t.ex. Microsoft, Google och Salesforce.

SAML 2.0 har funnits som standard sedan 2005 och kan idag anses som mogen. Tekniken bygger på stark kryptering, digitala signaturer och elektroniska biljetter som utväxlas mellan identitetsutgivare, användaren och den tjänst användaren vill få åtkomst till. I och med att utväxlingen av biljetter sker automatiskt via webbläsaren så upplever användaren att den får single sign-on till tjänsten utan ytterligare inloggning. På så sätt löses både problemet med att hålla kontroll på vem som har åtkomst till tjänsten och problemet med att flera molntjänstleverantörer som var och en har sin inloggning. OpenID Connect är en modernare standard som även fungerar bra för appar.

Lösningar från Vemendo
Vemendo tillhandahåller experter och lösningar som möjliggör en effektiv identitetshantering där kunden kan fokusera på de fördelar som molntjänster innebär.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Rådgivning kring val av teknik och standarder
 • Att installera och sätta upp MS Active Directory Federation Services (ADFS) som identitetsutgivare
 • Lösningar för single sign-on
 • Lösningar för synkronisering och compliance med GDPR
 • Integration med olika molntjänster t.ex. SiteVision Cloud, Office 365 och Salesforce.

Vill du veta mer?
Tycker du också att området kring federerade identiteter, single sign-on och molntjänster är intressant och vill ha någon att bolla erfarenheter med? Eller har du t o m ett konkret behov i din verksamhet som du vill diskutera och ha hjälp att lösa?

Kontakta gärna oss!

Vi använder kakor. Mums! Din integritet är viktig för oss. Vemendo använder kakor (cookies) och mätverktyg för att ge dig en bättre upplevelse när du använder vår webbplats. Genom att välja "Acceptera" godkänner du användningen av alla våra kakor på din enhet.